Dobrý branding zvyšuje zisk.

Najskôr si poďme ujasniť, čo všetko sa skrýva pod slovom branding. Samotné slovo „Brand“ znamená niečo ako unikátny spôsob fungovania značky. Značkou alebo logom môže byť čokoľvek, ale brandom sa značka stáva až po určitej dobe svojho fungovania. Brand by mal byť jedinečný, zapamätateľný a ľahko zrozumiteľný. Na tému, ako vytvoriť dobrý a úspešný branding môžete prečítať tisíce kníh a rovnako nikdy nenájdete úplne jednoznačnú odpoveď, ako vytvoriť úspešný branding. Pamätajte si, že brand nie je vyjadrený len logom, ale je to celá skupina vecí, ktoré reprezentujú danú firmu alebo produkt. Samotné logo plní funkciu skôr emblému, ktorý zastupuje všetko, čo spoločnosť vyjadruje.